સંજોગ સંગમ અને સંગીની

સપ્ટેમ્બર 27, 2010 7 comments

ઍક વખત ઍક છોકરો સંગમ મન મા ખૂબ મુંજાયેલો વિચારો મા ખોવાયેલો ઍ વિચાર મા હતો કે તે તેની સંગીની(પ્રેમિકા) ને કઈ રીતે સમજાવે,,,,કઈ રીતે મનાવે…કાઇ ભાષામા ઍ તેના વિચારો તેની સંગીની પાસે રજૂ કરે જેથી તેની સંગીની ખુશ થઈ જાઇ…માની જાઇ. કારણ ઍ હતુ કે ભૂતકાળ ના ઘણા બનાવો ફરી થી ના દોહરાઈ તે માટે તે તેની સંગીની ને સમજાવા માંગતો હતો

અને તે ક્રોધ મા આવી ઍક ચબરખી મા લખવા લાગ્યો…..

કઈ રીતે હૂ સમજાવુ સંગીની ને…
શુ સમજાવા ની ભી કોઈ નવી-નવી રીત હસે..?

ઈ મન મા ને મન મા કહે છે કે ક્યાથી હૂ આવી કોઈ સમજાવાની રીત ગોતી આવુ….!!!! કદાચ કોઈ ઍ સમજાવાની નવી નવી રીતો કાઢી હોય….ઍ આમ તેમ બે બાકડો બનિ ફરવા લાગ્યો કે કદાચ કાઇ મળી જાઇ…

ચાલતા ચાલતા તેને અકે જગ્યા ઍ કૃષ્ણ અને રાધાની વાત સાંભડી તેને મન મા વિચાર આવ્યો કે તેને હૂ આ કૃષ્ણ પ્રીત ની વાત કરુ કદાચ ઍ સમજી જસે…

કૃષ્ણ તો માત્ર ચાહે છે તેની વ્યંજની ને..
સુ રાધા ની સમજણ મા અલગ અલગ પ્રીત હસે..?

પણ તેની સંગીની ના મન મા ઘણી બધી વિચારો ની રેશ ચાલતી હસે કહે કે કદાચ ઈ રાધા કેરી સકે હૂ નહી…

ચાલી ચાલી.. થાકી ને ઍ ઍક વિરાન જગાયે થાક ખાવા બેસી ગયો તે વિરાન જગ્યા.. બેસી ને તેના વિચારો સાથે વાતો કરતો ઍ ઍકલો તેની વિરાન તામા આટલો વિટાઈ ગયો હતો કે તેને કોઈ બીજો વિચાર જ નાટો આવતો..

અચાનક તેની આ આશુ ભરી નજર સામેની ક્ષિતિજ પર પાડી તેના સુકાયેલા હોઠ પર અમૃતિ સ્મિત આવ્યુ કારણ ઍ હતુ કે તેને
થયુ કે તેને તેની સંગીની ને સમજાવાની ભાષા….રીત….મળી ગય છે…
તેને ઍ ક્ષિતિજ તરફ જોઈ વિચાર્યુ કે મારી સંગીની ને આ ધરતી આભ ની પ્રીત નુ ઉદાહરણ આપીસ કે પ્રિયે જો આ ધરતી આભ ની સોનેરી પ્રીત ને બંને કેટલા દુર છે..છતા કેટલા પ્રેમ થી અકે બીજાના આગોસ મા ખોવાઈ ગયા છે..જો આ ક્ષિતિજ ને..

દુર થી નિહાળી વિચાર્યુ પુછુ ધરતી-આભ મિલન રીત ને…
ત્યા પોચતા ખબર શુ હતી ક તેભિ જર્જરિત ક્ષિતિજ હસે..

સંગીની હસી ને બોલી ચાલો નિહાળી ઍ જરા નજીક થી આ ધરતી આભ પ્રીત ને જોઈયે આ ક્ષિતિજ ને ત્યા જઈ ને.. ત્યા પોચતાજ ઍ ફરી ભાંગી પડ્યો સંગીની બોલી ઈ તો માત્ર આભાસ છે..ફરી પેલા જેટલી દુર ઍ ક્ષિતિજ દેખાવા લાગી..

હવે ઍ સાવ ભાંગી ગયો હતો તે હવે કસુ વિચારી સક્તો ભી ન હતો ત્યા તો અચાનક પાછડ થી તેની સંગીની નો મધુર સ્વર કાને પડ્યો તેની સંગીની બોલી પિયુ આવુ નથી ક હૂ તમને સમજતી નથી…આવુ નથી કે હૂ તમને સમજવા માંગતી નથી…
તમારે મને સમજાવા માટે કોઈ રીત કે કોઈ ભાષા ગોતવાની જરૂર નથી…,

અચાનક આવાજ સાંભનાયો ” સંગમ “ સમજુ છુ હૂ સંગમ ને…
મજબૂર હોઈસ હૂ..કેમ કહુ મારી સૂ તકલીફ હસે..?

પિયુ હૂ ઝાણુ છુ તમે મારા માટે કેટલુ કેટલુ કરો છોવ.. હૂ સમજુ છુ નથી સમજ તી આવુ નથી પણ ક્યારેક મારી ભી કાઇ મજબૂરી હસે ના સમજવાની ક્યારેક અમુક વાત આવી હોય છે જે હુ તમને ના કહી સક્તિ હોવ..પણ તેનો અર્થ આવો નથી ક હૂ તમને નથી સમજતી..
પછી સંગીની ઍ તેના પિયુ ને નાડી ના નિર અને કિનારા નુ ઉદાહરણ આપ્યુ…

જલ ના નિર તો અડે છે કિનારાને..પામવા ચાહુ છુ આ કિનારા ને..
મને શી ખબર વેહેન સાથે મારે ભી ચાલવુ પાડતુ હસે..?

સંગીની આગડ તેના પિયુ ની કહે છે હૂ તમને ખોવા નથી માંગતી પણ ડરૂ છુ કે તમારા થી અલગ ના થઈ જાવ આ નદી ના
નિર ની જેમ પણ ક્યારેક મારે ભી આ વેહેણ ની જેમ ચાલવુ પડસે તો …..?

સંગીની છેલે તેના પિયુ ની સમજણ ને સમજે છે અને તેના પિયુ ને વિચાર મુક્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે અને કહે છે..

અકે વાર મન ભરી ની માણી લ્યો મમ પ્રીત ને
આવી તે વળી કેવી રીત…? ને કેવી પ્રીત…? જ્યા ઘૂટડે ને ઘૂટડે વિષ હસે..

સંગીની પિયુ ને કહે છે કે અત્યાર નો સમય તમે રીતો ગોતવા મા ના બગડો…સમય છે અત્યારે અપડે અપડા પ્રેમ ને માણ વાનો
કોને ખબર છે આવનારા સમય મા આસંગીની નો સંગમ કિનારા સાથે થાઈ પણ અને કદાચ ના પણ થાઈ…આટલૂ કહી સંગીની
તેના પિયુ ને પકડી રોવા લાગી…….

Note:(આ લેખ મારી છેલિ પોસ્ટ પર સંપૂર્ણ આધારિત છે….આ કોઈ સત્ય ઘટના નથી કે કોઈ ને સંદરભી ને લખવામા નથી આવ્યો તો મિત્રો ને ખાસ વિનંતી છે આ લેખ ને કોઈ પોતાની જિંદગી સાથે ના સરખાવે આ લેખ ને માત્ર મનોરંજન માટે માણે….નિત્ત)

From:-
[મારી કલમ ના આંસુ….!!!] Neet

Advertisements

આવી તે વળી કેવી રીત

સપ્ટેમ્બર 27, 2010 3 comments

કઈ રીતે હૂ સમજાવુ સંગીની ને…
શુ સમજાવા ની ભી કોઈ નવી-નવી રીત હસે..?

કૃષ્ણ તો માત્ર ચાહે છે તેની વ્યંજની ને..
સુ રાધા ની સમજણ મા અલગ અલગ પ્રીત હસે..?

દુર થી નિહાળી વિચાર્યુ પુછુ ધરતી-આભ મિલન રીત ને…
ત્યા પોચતા ખબર શુ હતી ક તેભિ જર્જરિત ક્ષિતિજ હસે..

અચાનક આવાજ સાંભનાયો ” નીત “ સમજુ છુ હૂ નીત ને…
મજબૂર હોઈસ હૂ..કેમ કહુ મારી સૂ તકલીફ હસે..?

જલ ના નિર તો અડે છે કિનારાને..પામવા ચાહુ છુ આ કિનારા ને..
મને શી ખબર વેહેન સાથે મારે ભી ચાલવુ પાડતુ હસે..?

અકે વાર મન ભરી ની માણી લ્યો મમ પ્રીત ને
આવી તે વળી કેવી રીત…? ને કેવી પ્રીત…? જ્યા ઘૂટડે ને ઘૂટડે વિષ હસે..

From:-

[મારી કલમ ના આંસુ….!!!] Neet

કલ્પના બીજા સમય ની

સપ્ટેમ્બર 19, 2010 12 comments

મૃત્યુ પેહલા આવુ સરસ જીવન મળ્યુ છે….
કોને ખબર મૃત્યુ પછી નો સમય આ સમય કરતા ભી સારો હોય….??

સગા વહાલા મિત્રો ને છોડતા દુ:ખ તો ઘણુ થાઈ છે..
કોને ખબર ત્યા પેલી પાર રાહ ઘણા આતુરતા થી જોતા હોય..??

પ્રશ્નો અને તેના ખુલાસા ઑ નથી ઘટવાના અહી આ જગત મા…
કોને ખબર ત્યા ઘણા ખુલાસા ઑ રાહ પ્રશ્નો ની જોતા હોય..??

અમુક રહસ્યો બન્યાજ હોય છે રહસ્ય માટે..
કોને ખબર રહસ્યો ખુલતા પ્રાણી અને પાલન હાર મા ફર્ક ના રહ્યો હોય…??

મથે છે સહુ આ મૃત્યુ પેલા ના સમય મા પ્રભુ ને પામવા..
કોને ખબર મૃત્યુ પછી ના સમય મા પ્રભુ ખુદ તમને પામવા ઈચ્છતો હોય….???

કલ્પના કરે છે નિત્ત.. બસ આ મૃત્યુ પછી ના સમય ની…
કોને ખબર ઘણી કલ્પના હકીકત બૅની જતી હોય…….

From:-

[મારી કલમ ના આંસુ….!!!] Neet

શુકામે દોષ આપુ

ઓગસ્ટ 9, 2010 5 comments

ઍ હાલત તો પેલા થી જ હતી મારી કે કોઈ હોય નારજ નિત્ત થી..
છતા દીપ મા દીવેલ જ ઑછુ હોય, તો શુકામે દોષ આપુ હૂ હવાને..

આ વાંકીચૂકી રાહોમા મળે જો પથ-દર્શક નિત્ત ને..
છતા જો પંથ ખોટો હોય, તો શુકામે દોષ આપુ હૂ દિશાને..

ભીંજાવુ હતુ અપાર આ પ્રેમાળ ભવસાગર મા નિત્ત ને..
છતા જો સાગારતટ ના મળે, તો શુકામે દોષ આપુ હૂ નિર ને..

દેખાતુ હતુ ઍ ચિત્ર ધરતી-આભ મિલન નિત્ત ને..
છતા ઝાંકળ મા દ્રશ્ય ધુંધળુ લાગે, તો શુકામે દોસ આપુ હૂ ક્ષિતિજ ને..

વ્યવહારો ની દુનિયા મા કોઈ સમજે ના સમજે નિત્ત ને..
બધા મતલબ થી જીવતા હોય, તો શુકામે દોષ આપુ હૂ આ રીત ને..

ધારી-વિચારી ઘણા સ્નેહ થી પ્રીત કરે જલ-નિત્ત ને..
છતા પ્રભુ તારી કૃપા હોય તેમ થાય, તો શુકામે દોષ આપુ હૂ મારા નશીબ ને..

From:-

[મારી કલમ ના આંસુ….!!!] Neet

વાદળો નો વહાલ

ઓગસ્ટ 8, 2010 6 comments

આજે વાદળો નો વહાલ અતિ અપાર થઈ ગયો..
તેના અમૃતિ આન્શુ નો વરસાદ થઈ ગયો..

ક્યાક્ વર્ષી ગરજ સાથે કોપાઈ માન થઈ ગયો..
ક્યાક્ મુર્મ્ જર્જરિત બુંદો નો છટકાવ થઈ ગયો..

આજે વાદળો નો વહાલ અતિયપાર થઈ ગયો..

તારણ હાર ના પ્રેમ મા પાગલ થઈ ગયો..
હરખ મા ને હરખ મા વાદળ ભાન ભૂલી ગયો..

ઠાલવી કારો કેર સફેદ સ્વેત બની ગયો..
ગિર ગર્જના કરી ફરી શાંત થઈ ગયો…

આજે વાદળો નો વહાલ અતિયપાર થઈ ગયો..

હરી..ગોતુ છુ આકાર તારો..તારા બનાવેલા આકાર ને ભૂલી ગયો..
વર્ષાદી વાતાવરણ મા નાચીઝ નિત ખુદ નિત ને ભૂલી ગયો..

વાદળો ની રંગ મા રંગાઈ સરોવર પાર તરી ગયો..
બધાનો તારણ હારો આજ મને ભી તારી ગયો..

From:-

[મારી કલમ ના આંસુ….!!!] Neet

Categories: કવિતા ટૅગ્સ:,

ઝુકેલી આંખો ના છે છલક્તા જામ

ઓગસ્ટ 1, 2010 Leave a comment

ઝુકેલી આંખો ના છે છલક્તા જામ..
મળે જો નજર થી નજર તો થાય કામ..

બીડેલા હોઠો મા છે અણ કહ્યા સવાલ..
કહો જો મુખ થી તો ખુસી થાઈ અપાર..

મુખડાના સ્મિત મા છે અદભૂત માયાઝાળ..
કહે છે ઍ મંન થી ઘણી અજાણી વાત..

ધીરજ ખૂટી છે, હૈયુ હરખે છે..
મળે જો દિલ થી દિલ તો ” ચેતના “ થાય નિહાલ..

:-ચેતના

બાળપણ ની યાદ આવી ગઈ

જુલાઇ 22, 2010 5 comments

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍ નાન-પણ ની જૂની જાંખી ઓ..
ઍ કાલા શબ્દો ના અર્થ વિહીન વાક્યો..
ઍ મધુર મા ના હાલરડાં ની મને યાદ આવી ગઈ..

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍ ચાર પગે દોડવુ.. ના આવડે છતા પણ બોલવુ..
ઍ મોટર ગાદી ની જીદ પકડી જોર જોર થી રડવુ..
ઍ પાપા ઍ પુરી કેરેલી દરેક જીદ ની મને યાદ આવી ગઈ..

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍ સવાર સવાર મા રડી ને શાળા જવુ..
ઍ નાવા નાવા બાના બતાવી રોજ મા ને માનવુ..
ઍ મમતા ના વહાલ ના ફટકાર ની મને યાદ આવી ગઈ..

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍ કજીયા કરી બેન-ભાઈ નુ માથુ પકાવ વૂ..
ઍ દાદા ની હાથી બનાવી તેની પીઠ પર બેસવુ..
ઍ દાદી મા ની વાર્તા ઑ ના ખજાના ની મને યાદ આવી ગઈ…

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍ વરસાદી સાંજ..અને પાણી નો ધોધ બહાવ..
ઍ વીજળી ના ચમકરા..અન વાદળો ના કડકા..
ઍ પુસ્તકો ના પન્નાની બનાવેલી કસ્તી મને યાદ આવી ગઈ..

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍકલ્તા ના વાયરામા યાદો ની ભરમાર વ્યાપી ગઈ..
રાત પુછે નીત ને કેમ આજ આંખો મા ભિનાશ આવી ગઈ..???
નીત કહે રાત ને આ તો વીતેલી બાળપણ ની યાદ આવી ગઈ..
આંખ ખુલતા જ તો નવી પ્રભાત આવી ગઈ..

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ…
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

From:-

[મારી કલમ ના આંસુ….!!!] Neet

%d bloggers like this: