Archive

Posts Tagged ‘gujarati poems’

આભાર કેનો માનુ….

ઓક્ટોબર 28, 2010 1 comment

આભાર કેનો માનુ….?? ઈશ્વર નો કે માત-પિતાનો….???
ઍક ઍ જીવન આપ્યુ….ને ઍક ઍ જીવતા શીખવાડ્યુ…

આભાર કેનો માનુ….?? ઈશ્વર નો કે માત-પિતાનો….???
ઍક ઍ ચરણ આપ્યા… ને ઍક ઍ ચાલતા શીખવાડ્યુ…

આભાર કેનો માનુ….?? ઈશ્વર નો કે માત-પિતાનો….???
ઍક ઍ ઉંઘ આપી… ને ઍક ઍ હાલારડા ગાઈ ઉંઘાડ્યો…

આભાર કેનો માનુ….?? ઈશ્વર નો કે માત-પિતાનો….???
ઍક ઍ ભૂખ આપી… ને ઍક ઍ વહાલ થી ખવાડાવ્યુ…

આભાર…” નિત્ત…” બંને નો માનુ……
ઍક છે સ્વાસ તો ઍક છે મારી શરુવાત…
ઍક છે શબ્દ તો ઍક છે શબ્દોની શરુવાત….

From:-
[મારી કલમ ના આંસુ….!!!] Neet

Advertisements
Categories: કવિતા ટૅગ્સ:, ,

તમારી યાદ આવે છે

ઓક્ટોબર 22, 2010 2 comments

કહુ સુ કઈ રીતે….. મુજને તમારી યાદ આવે છે..
વિરહ ની આ ઘડીઓ મા આંખલડી ને આન્શુ આવે છે

કહુ સુ કઈ રીતે….. મુજને તમારી યાદ આવે છે…!!!

નસીબ સુ મારૂ આ….. જે માંગુ ઍ દુર ભાગે છે….
તમારી યાદ મા આ જીવન વિતાવવુ વસમુ લાગે છે
ઝખ્મો પડે છે રૂદિયા મા કટારી હય્યે વાગે છે

કહુ સુ કઈ રીતે….. મુજને તમારી યાદ આવે છે…!!!

ઉભી છુ હુ મધદરિયે કિનારો દુર લાગે છે..
નાવ મારા વિચારો ની….હવા ના જોકે ચાલે છે
ભરુ હુ ખોબો ખુસીઓ નો પણ હાથ મા છીપલા આવે છે..

કહુ સુ કઈ રીતે….. મુજને તમારી યાદ આવે છે…!!!

જરાક સાંભડો આ રાત ની વાચા તમને પુકારે છે
તમારી યાદ મા આ પલકો પુરી રાત જાગે ચે..
તમારી કલ્પના મા…. પૂનમ નો ચાંડ આજે જખોલાગે ચે..

કહુ સુ કઈ રીતે….. મુજને તમારી યાદ આવે છે…!!!

શણગાર તમારી યાદો નો જરા આમ શણગાર્યો છે..
શરીર સાથ દે ના દે ત્તમ પ્રેમ ને રૂહે લગાડ્યો છે
સંગમ મળે આ સ્વાશો નો માટે જીવ ને બળતો રાખ્યો છે….

કહુ સુ…” નિત્ત ” કઈ રીતે….. મુજને તમારી યાદ આવે છે..
વિરહ ની આ ઘડીઓ મા……જલ ભીની આંખલડી ને આન્શુ આવે છે

From:-
[મારી કલમ ના આંસુ….!!!] Neet

શુકામે દોષ આપુ

ઓગસ્ટ 9, 2010 5 comments

ઍ હાલત તો પેલા થી જ હતી મારી કે કોઈ હોય નારજ નિત્ત થી..
છતા દીપ મા દીવેલ જ ઑછુ હોય, તો શુકામે દોષ આપુ હૂ હવાને..

આ વાંકીચૂકી રાહોમા મળે જો પથ-દર્શક નિત્ત ને..
છતા જો પંથ ખોટો હોય, તો શુકામે દોષ આપુ હૂ દિશાને..

ભીંજાવુ હતુ અપાર આ પ્રેમાળ ભવસાગર મા નિત્ત ને..
છતા જો સાગારતટ ના મળે, તો શુકામે દોષ આપુ હૂ નિર ને..

દેખાતુ હતુ ઍ ચિત્ર ધરતી-આભ મિલન નિત્ત ને..
છતા ઝાંકળ મા દ્રશ્ય ધુંધળુ લાગે, તો શુકામે દોસ આપુ હૂ ક્ષિતિજ ને..

વ્યવહારો ની દુનિયા મા કોઈ સમજે ના સમજે નિત્ત ને..
બધા મતલબ થી જીવતા હોય, તો શુકામે દોષ આપુ હૂ આ રીત ને..

ધારી-વિચારી ઘણા સ્નેહ થી પ્રીત કરે જલ-નિત્ત ને..
છતા પ્રભુ તારી કૃપા હોય તેમ થાય, તો શુકામે દોષ આપુ હૂ મારા નશીબ ને..

From:-

[મારી કલમ ના આંસુ….!!!] Neet

ઝુકેલી આંખો ના છે છલક્તા જામ

ઓગસ્ટ 1, 2010 Leave a comment

ઝુકેલી આંખો ના છે છલક્તા જામ..
મળે જો નજર થી નજર તો થાય કામ..

બીડેલા હોઠો મા છે અણ કહ્યા સવાલ..
કહો જો મુખ થી તો ખુસી થાઈ અપાર..

મુખડાના સ્મિત મા છે અદભૂત માયાઝાળ..
કહે છે ઍ મંન થી ઘણી અજાણી વાત..

ધીરજ ખૂટી છે, હૈયુ હરખે છે..
મળે જો દિલ થી દિલ તો ” ચેતના “ થાય નિહાલ..

:-ચેતના

બાળપણ ની યાદ આવી ગઈ

જુલાઇ 22, 2010 5 comments

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍ નાન-પણ ની જૂની જાંખી ઓ..
ઍ કાલા શબ્દો ના અર્થ વિહીન વાક્યો..
ઍ મધુર મા ના હાલરડાં ની મને યાદ આવી ગઈ..

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍ ચાર પગે દોડવુ.. ના આવડે છતા પણ બોલવુ..
ઍ મોટર ગાદી ની જીદ પકડી જોર જોર થી રડવુ..
ઍ પાપા ઍ પુરી કેરેલી દરેક જીદ ની મને યાદ આવી ગઈ..

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍ સવાર સવાર મા રડી ને શાળા જવુ..
ઍ નાવા નાવા બાના બતાવી રોજ મા ને માનવુ..
ઍ મમતા ના વહાલ ના ફટકાર ની મને યાદ આવી ગઈ..

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍ કજીયા કરી બેન-ભાઈ નુ માથુ પકાવ વૂ..
ઍ દાદા ની હાથી બનાવી તેની પીઠ પર બેસવુ..
ઍ દાદી મા ની વાર્તા ઑ ના ખજાના ની મને યાદ આવી ગઈ…

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍ વરસાદી સાંજ..અને પાણી નો ધોધ બહાવ..
ઍ વીજળી ના ચમકરા..અન વાદળો ના કડકા..
ઍ પુસ્તકો ના પન્નાની બનાવેલી કસ્તી મને યાદ આવી ગઈ..

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ..
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

ઍકલ્તા ના વાયરામા યાદો ની ભરમાર વ્યાપી ગઈ..
રાત પુછે નીત ને કેમ આજ આંખો મા ભિનાશ આવી ગઈ..???
નીત કહે રાત ને આ તો વીતેલી બાળપણ ની યાદ આવી ગઈ..
આંખ ખુલતા જ તો નવી પ્રભાત આવી ગઈ..

ફરી આજ અકે નવી રાત આવી ગઈ…
ઍકલ્તા ના આંધારા મા યાદ ઘણી વાત આવી ગઈ…

From:-

[મારી કલમ ના આંસુ….!!!] Neet

કોણ છે તૂ

જુલાઇ 7, 2010 7 comments

કોણ છે તૂ…

જે મારા જીવનની પળેપળ મા…મને જીવી રહ્યો છે….
જે મારા જીવનને સુવાળા સ્પર્સ થી….રોમાંચક બનાવી રહ્યો છે….

જે મારા જીવનને મોહક ફોરમ થી… મેહકાવી રહ્યો છે….
જે મારા જીવનને મૉમ જ્યોત બની… અજવાળી રહ્યો છે….

જે મારા જીવનને અનોખા હેત થી…હસાવી રહ્યો છે…
જે મારા જીવનનો નાવિક બની…નાવ પાર લગાડી રહ્યો છે…

કેમ મારી આંખો ઍ તને જોવાની જીદ પકડી છે…
કેમ તારી યાદો ઍ મને ઘેલી કરી જકડી છે….

વિશ્વાસ છે..તારાઆ આણ દીઠા વહાલ પર….કે તૂ આવીશ……જરૂર આવીશ….

:-ચેતના

તો વાંક કોનો

જૂન 5, 2010 1 comment

હંમેશ આ ખીલતા ફૂલને જોયા કરું છું હું,
પણ એક દિવસ એ કરમાઇ જાય,તો વાંક કોનો???

હરરોજ જોવું છું આ ચાંદની ચાંદનીને હું,
પણ વચ્ચે કોઇ વાર અમાસ આવે,તો વાંક કોનો???

ઊભો છું રસ્તા ઉપર હું ભર ચોમાસે ભીંજાવવા માટે,
પણ એ જ દિવસે વરસાદ ન પડે,તો વાંક કોનો???

કરું હું પ્રયત્નો હંમેશા સફળ થવા માટેના,
પણ નિષ્ફળતા જ મને મળે,તો વાંક કોનો???

હંમેશા કરું હું સારા કામ આ જગત માટે,
પણ સ્વર્ગ જ મને ના મળે,તો વાંક કોનો???

શોધુ હું ભગવાનને હંમેશ મારી અંદર,
પણ મારી અંદર કોઇ જ મને ના મળે,તો વાંક કોનો???

હંમેશ કરું એને પામવાનો પ્રયત્ન હું,
પણ એ મને નહિ ને બીજાને મળે,તો વાંક કોનો???

હારું હું બધું જ મારું માત્ર એને જીતાડવા માટે,
પણ એ એજ બાજી જીતી ના શકે,તો વાંક કોનો???

હતી એ કદાચ નસીબમાં મારી,
પણ છેલ્લે એ લકીર જ મારા હાથમાં ના મળે,તો વાંક કોનો???

સરવાળા બાદબાકીના ગણિતમાં તો નિપુણ હતા અમે,
પણ પ્રેમના અમારા બધા જ દાખલા ખોટા પડે,તો વાંક કોનો???

શાંત અને નિર્મમ સ્વભાવ હતો મારો,
પણ ઉપનામ જ જો મને “જાલીમ” મળે,તો વાંક કોનો???

લાખ પ્રયત્નો કરું આ કવિતાને પૂર્ણ કરવાના,
છતાં પણ એ હંમેશ અધુરી રહે,તો વાંક કોનો???

લખી નાખું આ એક જ કવિતાના પુસ્તકો અનેક,
પણ છેલ્લે કોઇ કલમ જ મને ના મળે,તો વાંક કોનો???

From:-Ravi

Categories: કવિતા ટૅગ્સ:, ,
%d bloggers like this: